Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Renata Piętowska-Laska
 1. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA", "Doskonalenie jakości potencjału pracy w przedsiębiorstwach budowlanych", 2000,2,103 - 112
 2. Piętowska-Laska R., "VISNIK UNIWERSYTETU W DNIEPROPIETROWSKU", "Psichołogiczni aspekti funkcionuwania liudini w prostorowij dijsnosti", 2000,23-27
 3. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Ergonomiczno-techniczne uwarunkowania bezpieczeństwa w komunikacji drogowej", 2001,182,43-52
 4. Piętowska-Laska R., "VISNIK UNIWERSYTETU W DNIEPROPIETROWSKU", "Uprawlienie trudowoj dejatelnostiu predpriatija", 2001,7-9
 5. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ", "Organizacyjno-techniczne determinanty funkcjonowania systemu pracy w budownictwie", 2002,34,121-131
 6. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Wzrost produktywności pracy jako kierunek optymalizacji systemów produkcyjnych", 2003,61 (Mechanika),83-88
 7. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy jako przesłanka wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie", 2004,215,4,171-179
 8. Piętowska-Laska R., "EKONOMIA: PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI, DNIEPROPIETROWSK", "Proizwolitelnost truda i uprawlenie czełoweczeskim faktorom na polskich predprijatijach", 2004,I,193,235-241
 9. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE", "Produktywność pracy w pomiarze efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.", 2005,224,15,171-179
 10. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie pracą w procesach przemian rynkowych", 2006,5,209-214
 11. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie zasobami pracy w praktyce współczesnego rynku pracy", 2007,235,16,109-118
 12. Laska A., Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy i zarządzania zdrowiem pracowników", 2007,244,10,201-210
 13. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: ZARZĄDZANIE I MARKETING", "Zarządzanie zasobami pracy w perspektywie europejskiej", 2008,249,13,351-360
 14. Laska A., Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: ZARZĄDZANIE I MARKETING", "Zarządzanie edukacją kapitału ludzkiego na potrzeby krajowego rynku pracy w świetle rozwiązań europejskich", 2008,12,137-147
 15. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING", "System zarządzania procesami - podnoszenie efektywności organizacji", 2009,16 (4),293-300
 16. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING", "Analiza produktywności pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej", 2009,16 (2),139-144
 17. Laska A., Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING", "Zarządzanie dynamiczne procesami jako skuteczna realizacja nowej jakości zarządzania firmą", 2010,17,243-252
 18. Piętowska-Laska R., "Ekonomia i Zarządzanie", "Doskonalenie produktywności we współczesncych przedsiębiorstwach.", 2012,2,82-91
 19. Piętowska-Laska R., "LOGISTYKA", "Zarządzanie logistyczne w branży budowlanej - aspekty teoretyczne i empiryczne", 2012,5,162-166
 20. Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING", "Process management of occupational safety in an enterprise exemplified by construction industry", 2012,19 (3),63-74
 21. Pacana A., Piętowska-Laska R., "ZESZYTY NAUKOWE", "Influence of the implemented quality assurance systems on the qualitative consciousness of the staff", 2000,53,85-92
 22. Piętowska-Laska R., "OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ", "Zarządzanie produktywnością pracy w nowoczesnej organizacji, [w:] Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, pod red. L. Woźniaka", 2008,2,864-873
 23. Piętowska-Laska R., Laska A., "KLASYCZNY UNIWERSYTET PRYWATNY W ZAPOROŻU", "Zarządzanie produktywnością pracy a współczesne modele zatrudnienia, [w:] Aktualne problemy zarządzania, pod red. W. Koriniewa i O. Gugnina", 2008,1,100-120
 24. Piętowska-Laska R., "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU", "Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, pod red. nauk. S. Kostki i D. Ostrowskiej", 2008,241-252
 25. Piętowska-Laska R., "AKADEMICKI INSTYTUT NAUKOWO WYDAWNICZY ALTUS SP Z O. O. (POZNAŃ)", "Bezpieczeństwo pracy w organizacji procesowej na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej [w:] Obraz bezpieczeństwa społecznego człowieka XXI wieku", 2011,191-208
 26. Piętowska-Laska R., "AKADEMICKI INSTYTUT NAUKOWO WYDAWNICZY ALTUS SP Z O. O. (POZNAŃ)", "Zarządzanie procesami - współczesne wyzwania i trendy rozwojowe [w:] Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i Społeczeństwo. Fizyka. Tematy do dyskucji na XXI wiek", 2012,92-106
 27. Piętowska-Laska R., Laska A., "Rozwój motoryzacji i wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne", "XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Techniczna "SAKON'00", PRz, Rzeszów 20-23.09", 2000,209-216
 28. Piętowska-Laska R., "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - na przykładzie dużych przedsiębiorstw branży budowlanej woj. podkarpackiego", "VI konferencja naukowo-techniczna "Ergonomia niepełnosprawnym", Politechnika Łódzka, 16-17.11", 2000,191-200
 29. Piętowska-Laska R., "Humanizacyjne aspekty współczesnego systemu pracy", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku" Politechnika Rzeszowska, 17-19 maja, Zakopane", 2001,399-404
 30. Piętowska-Laska R., Laska A., "Czynnik ludzki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w dobie transformacji gospodarczej", "Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Polańczyk, 11-13.10", 2001,281-284
 31. Piętowska-Laska R., Laska A., "The organization which learns in the special way the modern ordaining with the problem of work", "II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Company at the turn of the 21st century", Zakopane, 10-11.05.2001", 2002,31-34
 32. Piętowska-Laska R., "Zagrożenia w środowisku pracy i ich wpływ na produktywność pracy", "Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym" Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Solina 9-11.10", 2003,363-368
 33. Piętowska-Laska R., "Policencyjne kształcenie kierowców w krajach europejskich, w: Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym (K.Llejda, K.Rajchel, red.)", "II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Politechnika Rzeszowska, 10-11 grudnia, Rzeszów", 2004,275-282
 34. Piętowska-Laska R., "Bezpieczne warunki pracy jako determinanta produktywności pracy w przedsiębiorstwie", "III Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: Dinamika naukowich doslidżen '2004, 21-30 czerwca, Dniepropietrowsk", 2004,39,3-4
 35. Piętowska-Laska R., "Produktywność pracy a kultura bezpieczeństwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem", "Miżnarodna naukowo-prakticzna konferencija Socjalno-ekonomiczna transformacjia suspilstwa w umowach globalizacji, Melitopolski instytut derżawnowo ta municypalnoho uprawlinija Humanitarnoho uniwersytetu ZIDMU, Melitopol, 6 trawen'", 2005,7-9
 36. Piętowska-Laska R., "Kultura bezpieczeństwa a produktywność pracy w przedsiębiorstwie", "Naukowi problemi rozwitku suspilstwa z tranzitiwnoju ekonomikoju, Melitopolskij instytut derżawnoho ta municypalnoho uniwersytetu 'ZIDMU', 6 września, Melitopol", 2005,56-59
 37. Piętowska-Laska R., "Zarządzanie potecjałem pracy na przykładzie sektora transportu publicznego w krajach Unii Europejskiej", "III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA " PRAWNO-EKONOMICZNE i TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM" PET - KON `0", 2007,87-94
 38. Piętowska-Laska R., "Zarządzanie potencjałem pracy na przykładzie sektora transportu publicznego w krajach Unii Europejskiej", "III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA " PRAWNO-EKONOMICZNE i TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM" PET - KON `0", 2007,87-94

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję